Rinoplasti (Açık mı,kapalı mı?)

Op.Dr.Aytekin UZER

 


Rinoplasti (Açık mı,kapalı mı?) Rinoplasti açık ve kapalı olmak üzere başlıca iki teknikle yapılmaktadır. Açık ameliyatta ek olarak burun kanatları arasındaki kolumella denilen bölüme dışardan kesi uygulanmaktadır. Bu kesinin dikişleri genellikle ameliyattan 7 gün sonra alınmaktadır ve iyileşme süreci sonrasında çok belirgin bir iz bırakmadan iyileşebilmektedir. Burun kanatları, burun kemik-kıkırdağı (septum) ve burun sırtında ağır problemi olan hastalara yönelik açık tekniği seçmek daha doğru olabilmektedir. Kapalı teknikte burun ucuna dışardan kesi yapılmadığı için kolumellada yara izi problemleri daha az görülmektedir. Açık tekniğe göre daha hafif derecede deformiteli hastalar için kapalı tekniğin seçimi daha uygun olabilmektedir. Ancak bu vakaların açık teknik ile düzeltilmesi de mümkündür. Ameliyat tekniği seçiminde hasta beklentileri ve hastanın burnundaki deformitenin şiddeti beraber değerlendirilmelidir.

​ Rhinoplasty (Open or Closed?) Rhinoplasty is performed by two primary techniques, open and closed. In addition to open surgery, external incision is applied to the columella (column between nose wings). External incisional stitches are usually taken 7 days after the operation and can heal without a very marked scar. It may be more appropriate to choose the open technique for patients with nose wings, nasal bone-cartilage (septum) and severe nasal dorsum problems. In closed technique, scar problems are less common; because no external incision is madde on columella. The choice of closed technique may be more appropriate for patients with milder degrees of deformation compared to the open technique. However, it is also possible to correct these cases with open technique. Surgical technique should be evaluated together with the patient's expectations and severity of the deformity. Not: Bilgilendirme amaçlıdır. Doğru teşhis ve tedavi için hekim kontrolü gerekmektedir.