Erkeklerde Burun Estetiği

Op.Dr.Aytekin UZER


Eski dönemlerde burun estetiği ameliyatı olan kadın hasta sayısının, erkek hasta sayısından çok daha fazla olduğu biliniyordu. Hatta ciddi bir sağlık problemi yoksa, erkekler burun ameliyatına çok nadir başvuruyordu. Ancak son yıllarda bu durum değişti ve erkekler de en az kadınlar kadar burun estetiği ameliyatını tercih ediyor. 
.
Tabii ki fizyolojik açıdan erkeklere yapılan burun estetiği operasyonlarında kritik noktalar söz konusu. Erkeklerde doğal görünümlü sonuçlar, kadınlara göre daha fazla isteniyor. 
.
Burun sırtının aşırı indirilmesi ve burun ucunun aşırı kaldırılması ‘feminizasyon (kadınsılaştırma)' etkisi olarak adlandırılan bir duruma yol açabilir. Bu da operasyonu olan kişinin beden algısında önemli sorunlara sebep olabilir. 
.
Burun estetiğinde tecrübenin önemine çoğu kez değiniyoruz. İşte erkeklerde burun estetiği konusunda da cerrahın tecrübesi başarılı sonuçlar için olmazsa olmazdır. 
---
It was known that the number of female patients who had rhinoplasty surgery in ancient times was much more than the number of male patients. Even if there was no serious health problem, men rarely applied to nose surgery. However, this has changed in recent years, and men prefer nose surgery as much as women do. 
.
Of course, physiologically, there are critical points in nose surgery operations for men. Natural-looking results in men are desired more than women. 
.
Excessive lowering of the back of the nose and excessive lifting of the tip of the nose can lead to a condition called the 'feminization' effect. This can cause significant problems in the body perception of the person who has the operation. 
.
We often touch upon the importance of experience in nose aesthetics. Here, the surgeon's experience in nose aesthetics is a must for successful results in men.